Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka, přihláška a pravidla na Rohovecké stovkování

7. 4. 2008

Sbor dobrovolných hasičů Rohovka

ve spolupráci s obcí Dobrá Voda, městem Pacov a atletickým oddílem TJ Slavoj Pacov

si Vás dovolují pozvat na II. ročník soutěže

„Rohovecké stovkování“

v běhu jednotlivců na 100 m s překážkami


...propozice soutěže

Termín konání: 1. května 2008 na atletickém stadionu v Pacově
Prezentace účastníků:
10.45 – 11.30 hodin
Trénink:
11.30 – 12.00 hodin
Slavnostní nástup závodníků:
12.00 hodin
Zahájení soutěže:
12.15 hodin

• Závod bude probíhat ve třech drahách (dvě dráhy pro kategorii mužů, jedna dráha pro kategorii žen) na umělém povrchu (polytan)
• Soutěž bude probíhat dle pravidel požárního sportu
• Kategorie – muži, ženy
• Všichni závodníci absolvují dva pokusy, poté bude dle dosažených časů stanoveno konečné pořadí
• Startovné činí 50,- Kč za jednotlivce (placeno při prezentaci)
• Měření pokusů bude prováděno elektronickou časomírou
• Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu
• Podání protestu se provádí dle pravidel požárního sportu s podmínkou složení finanční částky ve výši 100,- Kč (v případě neoprávněného protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele).
• Soutěž je pojištěna
• Šatny – je možné použít šaten, které se nacházejí v budově atletického oddílu TJ Slavoj Pacov. Za odložené věci pořadatel neručí.
• WC – k dispozici v areálu
• Rozcvičování, kromě tréninku se provádí zásadně mimo prostor, kde probíhají závody
• Překážky, startovací bloky a elektronickou časomíru dodá pořadatel, ostatní materiál musí mít závodník vlastní
• Cestovné – všichni startující a jejich doprovod startují na vlastní náklady¨
• Lékařská prohlídka – vysílající organizace a každý závodník odpovídá za to, že je zdráv a byl prohlédnut lékařem
• Stravování – v areálu bude možnost občerstvení

.:.-.:.

Přihlásit se může závodník sám, nebo prostřednictvím organizace

písemně do 27. dubna 2008 na adrese:

Ing. Jan Čekal
Dobrá Voda 34
393 01 Pelhřimov

nebo e-mailem: jan.cekal@email.cz

Přihláška musí obsahovat:

- jméno a příjmení závodníka
- datum narození
- název a adresu vysílající organizace závodníka včetně PSČ a kontaktního spojení (telefon, e-mail)
- osobní rekord (pro zkvalitnění rozběhů budou soutěžící startovat v pořadí dle svých osobních rekordů uvedených na přihlášce)

Starosta: Vážení, nejen sportovní, přátelé, chci Vás touto cestou požádat i členy našeho sboru, aby se přihlásili včas a nespoléhali na to, že budou dopsáni dodatečně. Po termínu přihlášení nebude brán na další přihlášené ohled. děkuji za pochopení. Těším se na soutěž a vaše výkony.

Tretry povoleny!
Na Vaši účast se těší dobrovolní hasiči z Rohovky

<<<Dráha v Pacově>>>