Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změna pravidel LMHoPe od roku 2008

10. 11. 2007

  !!! POZOR !!!

Změna pravidel LMHoPe od roku 2008

Pracovní návrh

Připomínky a návrhy prosím posílejte prostřednictvím komentářů na konci pravidel na této stránce.

ORM vyhlašuje tuto soutěž z důvodu zatraktivnění pohárových soutěží na okrese Pelhřimov.

Zároveň je přesvědčena, že zařazení vybraných soutěží do hodnocení LMHOPe přinese v budoucnu zlepšení sportovních výkonů na postupových soutěžích.

Věříme, že úprava pravidel LMHOPe přinese zatraktivnění jednotlivých soutěží a tím zároveň celého ročníku.

ORM přistoupila k opětovné úpravě pravidel na základě vašich připomínek k minulým ročníkům této již velice oblíbené a prestižní soutěže.

Věříme, že úpravy pravidel, provedené na základě vašich připomínek, přinesou zatraktivnění celého ročníku soutěže a zvýšení sportovní úrovně jednotlivých kolektivů MH na okrese Pelhřimov.

...................................................................................................

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„LIGA MLADÝCH HASIČŮ OKRESU PELHŘIMOV“

v požárním útoku (dále LMHOPe) (platné od 1.1.2007)

(Pracovní návrh na rok 2008 - Červeně jsou změny)

1. Vyhlašovatel  LMHOPe

Odborná rada mládeže (ORM) okresu Pelhřimov.

2. Účast na soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit družstva MH z celé ČR na základě zaplacení startovného a vyplnění přihlášky do soutěže dle platných průkazů.

Soutěže se zúčastní družstva MH, která se prezentují do zahájení soutěže, v případě odůvodněného pozdního příjezdu se družstvo zařadí na konec startovací listiny.

Maximální věk soutěžících je omezen podle „Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů.“ (Startující může dokončit ročník Ligy v daném roce).

Minimální počet soutěžících v družstvu je 5 členů.

Všichni soutěžící musí prokázat svůj věk platným členským průkazem.

Startovné se stanový na soutěžích LMHOPe do 100 Kč za družstvo.

Při účasti dvou a více družstev z jednoho kolektivu

Do výsledků ligy započítat pouze výsledky družstev, které jsou sestavena z členů kolektivu MH jednoho SDH (není možno zapůjčit soutěžícího z jiného družstva, vlastního ani jiného kolektivu).

Při účasti jednoho družstva z jednoho kolektivu

Minimálně pětičlenné družstvo, které je možno doplnit na sedmičlenné družstvo, z kteréhokoliv kolektivu MH  (účast tohoto kolektivu na soutěži není podmínkou).

3. Termíny soutěží

Po dohodě organizátorů a pořadatelů jednotlivých soutěží vydá ORM okresu PE kalendář soutěží LMHOPe (viz. Příloha č. 1 pro příslušný ročník soutěže). Bude zveřejněn začátkem roku 2008.

4. Měření času

Čas požárního útoku bude měřen el. časomírou.

5. Povinnosti soutěžících

Podle „Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů.“

6. Práva a povinnosti vedoucích

Podle „Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů.“

Musí znát pravidla LMHOPe.

7. Protesty

Podle „Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů.“

8. Hodnocení

Do hodnocení LMHOPe budou započítány výsledky pouze družstvům MH okresu Pe.

Vyhodnocení celého ročníku LMHOPe se provede na poslední soutěži.

Do hodnocení LMHOPe se započítává pouze požární útok.

Hodnocení nebude rozlišovat jednotlivé kategorie.

Do hodnocení LMHOPe  se nezapočítává nejhorší výsledek z pořádaných soutěží v daném ročníku.

Bodové hodnocení za umístění v jednotlivých soutěžích LMHOPe:

1. místo

30 bodů

 9. místo

15 bodů

17. místo

7 bodů

2. místo

25 bodů

10. místo

14 bodů

18. místo

6 bodů

3. místo

22 bodů

11. místo

13 bodů

19. místo

5 bodů

4. místo

20 bodů

12. místo

12 bodů

20. místo

4 body

5. místo

19 bodů

13. místo

11 bodů

21. místo

3 body

6. místo

18 bodů

14. místo

10 bodů

22. místo

2 body

7. místo

17 bodů

15. místo

9 bodů

Od 23. místa

1 bod

8. místo

16 bodů

16. místo

8 bodů

---

---

Při dosažení stejného času přísluší oběma (i více) družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění.

Celkovým vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů.

    Při rovnosti bodů v celkovém hodnocení (na prvních třech místech) rozhoduje vždy největší počet lepších umístění.(včetně nezapočítávané soutěže).

    Při rovnosti bodů na ostatních místech přísluší oběma (i více) družstvům nejvyšší možné umístění.

 

9. Povinnosti pořadatele soutěže

Soutěž proběhne podle „Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů“ a  pravidel LMHOPe.

Požární útok je organizován na dva pokusy.

Soutěž bude vypsána pro minimálně 5členná družstva.

V rámci soutěže proběhne minimálně jedna doplňková disciplína podle „Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů ( mimo pořadatele „ligy Vysočiny).

Rozhodčí soutěže a rozhodčí jednotlivých disciplín budou mít kvalifikaci „Rozhodčí“ (Příloha č. 2 „Seznam rozhodčích oprávněných rozhodovat jako rozhodčí disciplíny a  rozhodčí soutěže v soutěžích LMHOPe. (je od 18. listopadu 2007 zveřejněn v sekci:  Rozhodčí - okres Pelhřimov).

Předá do jednoho týdne výsledkové listiny (celé soutěže, samostatného požárního útoku)  na OSH Pelhřimov.

Soutěž bude zařazena do kalendáře soutěží vydaného ORM.

Přijme do soutěže všechny řádně přihlášená družstva.

Zajistít dostatečný počet (min. 10) členů technické čety.

Vyhlásí výsledky soutěže do 30 minut od skončení poslední disciplíny.

Odpovídá za umístění reklam sponzorů LMHOPe.

Zajistí pojištění soutěže za odpovědnost z činnosti při poškození majetku a osob, které nesoutěží nebo nejsou jinak do soutěže zapojeny.

Soutěžní stroj vlastní.

Pořadatel zajistí soutěžní stroj pro soutěžní družstva, která nemohou z jakéhokoliv důvodu použít stroj vlastní nebo zapůjčený od některého z účastníků soutěže.

10. Práva a povinnosti vyhlašovatele

Určuje pravidla LMHOPe.

Má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením a v průběhu soutěže.

Kontroluje správnost výsledkové listiny daného ročníku LMHOPe.

Vyhlašuje celkové výsledky celého ročníku.

Karel Šuhájek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vaše připomínky, návrhy

(maugli, 12. 11. 2007 13:00)

Zde napište cokoliv co se týká změn pravidel LMHoPe od roku 2008.