Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. květen - svátek Sv. Floriána patrona hasičů

4. 5. 2007
Svatý Florián (250 - 304), jehož jméno je z latinského slova „florianus" a v překladu znamená „kvetoucí, rozkošný" patří mezi nejpopulárnější české světce.

Narodil se v Enns na území dnešního Rakouska.
Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnešní rakouská obec Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns. Císař Dioklecian se prohlásil za Boha.

Proti tomu se postavili na odpor křesťané a odmítali vstoupit do jeho armády. Proto začal Dioklecian pronásledovat křesťany. Mezi 40 uvězněnými byl i Florián. V důsledku obhajoby svého náboženství byl mučený spolu s ostatními. Když se nechtěl odříci víry – nejprve ho mučili třemi provazy, poté třemi meči.

Po odsouzení na smrt mu připevnili na krk mlýnský kámen a posléze svrhli z mostu do řeky Enns. Tělo Floriánovo nalezla paní Valérie, která jej pohřbila v Linci.

Avšak později jeho ostatky byly převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. století postaven benediktinský klášter později klášter lateránských kanovníků podle řádu sv. Augustina, který nese název tohoto mučedníka St. Florian (svatý Florián)


První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Jeho ostatky zde ale nezůstaly nadlouho, neboť je převezli dvěma jáhny (jáhen - duchovní, který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý (1177 - 1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III. (1181 - 1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům.

Svatý Florián je patronem hasičů, pekařů či kominíků


Papež jejich žádosti vyhověl, a tak Floriánovy ostatky byly uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Hasiči velmi dobře vědí, že 4. květen je dnem umučení jejich patrona - svatého Floriána.

Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám. Jeho památka je oslavována právě 4. května a on se stal patronem profesí, které souvisejí z ohněm - hasičů, hutníků, pekařů, kominíků či hrnčířů.


Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství" je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho „hasičství" jsou výsledkem pozdních legend.
převzato ze stránek
SDH Pelhřimov